Mellemleder med overblik

Da Tina startede som eftermiddagsafløser hos Dyrlægegruppen Dania i 1995, havde hun ikke forestillet sig, at hun i dag – mere end 25 år senere – fortsat ville have sin daglige gang på dyrehospitalet i Hinnerup – nu som uddannet fagveterinærsygeplejerske. Men faktisk er det ikke så mærkeligt, at det var den faglige baggrund, hun endte med. Tina er nemlig vokset op på en gård og har i flere år beskæftiget sig med landbrugs- og husdyr.

Det var tilbage i år 2000, at Tina tog en uddannelse som veterinærsygeplejerske fra Dyrlægegruppen Dania (red. dengang Dyrlægegruppen Frijsenborg). Gennem årene som veterinærsygeplejerske opstod en faglig interesse i farmakologien bag anæstesi, og i 2015 valgte hun derfor at videreuddanne sig som fagveterinærsygeplejerske i smådyrsanæstesi.

Det betyder, at en stor del af Tinas daglige arbejdsliv har med operationspatienter at gøre – og især hvordan vi som klinik kan sikre det bedst mulige operationsforløb for vores patienter. Det indebærer blandt andet korrekt smertedækning, kontrolleret overvågning og tryg opvågning.

»Hos Dyrlægegruppen Dania er der højt til loftet. Her er der rig mulighed for efteruddannelse og faglig udvikling, hvis man ønsker det. Faktisk vil ledelsen rigtig gerne have, at man specialiserer og dygtiggør sig. Det er klart medvirkende til, at jeg er blevet hængende i så mange år efterhånden.«

Udover sin arbejdsgang med anæstesi og operationer, varetager Tina også en rollen som mellemleder med overblik over det almene dyrehospital. Det betyder, at hun har det overordnede ansvar for den daglige drift – hun har blandt andet ansvar for indkøb af hospitalsudstyr. Tina har omfattende erfaring med medicin og dosering, og derfor er hun enormt organiseret og har det forkromede overblik over lagerbeholdning af medicin, medicinsk udstyr og alt andet, som sikrer en flydende hverdag for alt personale og alle patienter.

At Tina også er mellemleder betyder, at hun i høj grad også bruger tid på oplæring af nyt personale, og at hun er en betroet sparringspartner for sine kolleger i det daglige:

»Vi tager altid tingene up front. Vi er gode til at tale åbent om det, hvis en kollega lufter en frustration – uanset om det er med noget praktisk eller personligt. Det bliver altid taget seriøst, og så forsøger vi i fællesskab at finde den bedste løsning.«

Gennem mere end 20 år som veterinærsygeplejerske har Tina set udviklingen i veterinærbranchen helt tæt på. Og det går stærkt. Derfor er én af klinikkens værdier, at de holder sig fagligt ajourført – ligesom Tina og hendes kolleger kontinuerligt arbejder med at implementere nye, faglige tiltag. Derfor er hun også med i klinikkens styregruppe. Her er hun i kraft af sin mellemlederrolle med til klinikansvarlige møder, hvor forbedrings- og effektiviseringsmuligheder drøftes på lige linje med klinikkens fremtid, delmål, udvikling og kommende arrangementer.

Ligesom sine kolleger både arbejder og kommunikerer Tina #medomsorg, når hun hver dag har med både patienter og dyreejere at gøre i – til tider – sårbare situationer.

Mød Mille Juhl Brødløs

Veterinærsygeplejerske hos Dyrlægegruppen Dania.

Mød Karina Jensen

Fagveterinærsygeplejerske i smådyrsanæstesi hos Dyrlægegruppen Dania.

Mød Tina Simonsen

Hestedyrlæge hos Dyrlægegruppen Dania.