Kaniner

Tandbehandling af kanin

Vi holder din kanins tænder sunde gennem hele livet

Tandbehandling af din kanin kan have stor betydning for kaninens velbefindende. Tandproblemer er ikke forbeholdt mennesker. Din kanin kan i løbet af sit liv få tandproblemer, såsom knækkede tænder, tandkødsbetændelse og caries. Tandproblemer kan være smertefulde, og ubehandlet kan de på sigt medføre en række alvorlige følgesygdomme og påvirke din kanins velfærd og sundhed.

Mange kaniner og gnavere vil i løbet af deres liv have behov for professionel tandbehandling. Det skyldes, at deres tænder vokser hele livet. Hvis tænderne ikke slides korrekt, kan de danne tandspidser og fejlbid, der på sigt kan skabe fordøjelsesproblemer til stor fare for din kanin.

Mange af problemerne kan forebygges med korrekt fodring. Men for de fleste kaniner gælder det alligevel, at de flere gange i livet får brug for egentlig tandbehandling. Derfor anbefaler vi, at kaninens tænder løbende bliver efterset.

Tandtjek er en fast del af din kanins halvårlige sundhedstjek. Her tager vi en grundig undersøgelse af tænder, mundhule og kæbeled, hvor vi både ser og mærker os frem til eventuelle begyndende problemer. Opdages problemerne i tide, er sandsynligheden for succesfuld tandbehandling af din kanin større.

Moderne tandbehandling af kanin

Undersøgelse og tandbehandling af kanin foregår i fuld narkose på vores moderne tandafdeling. Her råder vi over moderne operationsfaciliteter og specialiserede tandinstrumenter. Vi har høje krav til vores anæstesiprocedure og anvender udelukkende nyeste protokoller. Alt i alt større sikkerhed for dig og din kanin.

Har din kanin symptomer på tandproblemer? Vores kyndige dyrlæger står klar til at tage imod dig og din kanin i vores professionelle tandafdeling. Vi tager også gerne en snak om forebyggende tandpleje.