Et arbejde med mennesker – med dyr som fællesnævneren

Som fagveterinærsygeplejerske i smådyrsanæstesi tager Karina kærlig hånd om de indlagte patienter på dyrehospitalet i Hammel. Hun er med i hele operationsforløbet – til stor glæde for både patient og klient. Karina står klar med åbne arme, når patienten ankommer til hospitalet til indlæggelse, hun klargør patient og operationsstue, overvåger under selve operationen, plejer og smertedækker under opvågning og sender patienten sikkert hjem med nøje instrukser om fortsat pleje af den opererede patient.

Ikke kun de indlagte patienter har glæde af Karinas kyndige hænder. Hun er nemlig også uddannet hundemassør og tager sig kærligt af både ældre hunde, hunde med skader og i det hele taget hunde med smerter i bevægeapparatet, der har brug for massage eller eventuelt laserterapi i forbindelse med eksempelvis genoptræning og smertelindring.

Karina har altid vidst, at hun ville være veterinærsygeplejerske. Det var derfor en drøm, der gik i opfyldelse, da hun i 1999 stod med uddannelsesbeviset fra Dyrlægegruppen Dania (red. dengang Dyrlægegruppen Frijsenborg).

»Jeg har altid vidst, at jeg ville arbejde med mennesker. For nogle lyder det måske mærkeligt, når jeg valgte at blive veterinærsygeplejerske. Men jeg arbejder meget med mennesker i min hverdag – med dyr som fællesnævner. Det er begrænset, hvad dyret kan fortælle uden sin ejer. Så ejeren fungerer ofte som tolk.«

Selvom det var arbejdet med mennesker, der fik Karina til at søge ind på veterinærsygeplejerskestudiet, er det arbejdet #medomsorg for dyrene, der driver hende i sit daglige arbejde. Dyrene spiller en stor rolle i hendes hverdag – både professionelt og privat.

»Min vigtigste opgave er at give vores indlagte patienter så god en oplevelse som muligt. Mange patienter kan godt blive tyngede af at være et nyt sted uden deres ejer. Her handler det om at tage hånd om den enkelte patients behov og få det bedste ud af situationen.«

At få det bedste ud af en given situation er en evne, Karina besidder. Hun trives i en omskiftelig hverdag, hvor hun aldrig ved præcist, hvad dagen bringer. Det er ikke alle, der trives i uforudsigelighed. Det ved vi. Derfor arbejder vi hos Dyrlægegruppen Dania med to ’spor’ – et akutspor primært med akutte patienter og et planlagt spor primært med planlagte patienter.

Generelt er medindflydelse på eget arbejdsliv prioriteret.

»Du kan altid komme til ledelsen med dine ønsker. De er meget lydhøre. Det betyder ikke, at du altid får dine ønsker opfyldt her og nu, men du bliver aldrig affejet. I en årrække fortalte jeg for eksempel til hver MU-samtale, at jeg ønskede at dygtiggøre mig inden for anæstesi, og i dag er jeg fagveterinærsygeplejerske i smådyrsanæstesi.«

Karina sidder også med i styregruppen, hvor hun og tre andre veterinærsygeplejersker hver anden måned sidder sammen med ledelsen og diskuterer optimeringsmuligheder, forbedringsmuligheder og fremtidspotentialer.

»I fremtiden drømmer jeg om at tilegne mig nogle ledelsesværktøjer, så jeg i endnu højere grad end nu kan være med til at implementere de forandringer, vi til møderne bliver enige om.«

Mød Tina Simonsen

Hestedyrlæge hos Dyrlægegruppen Dania.

Mød Mette Jensen

Dyrlæge hos Dyrlægegruppen Dania.

Mød Mille Brødløs

Veterinærsygeplejerske hos Dyrlægegruppen Dania.