Hvis du skal have importeret frossen eller kølet hundesæd fra et EU-land

Kølesæd & frostsæd fra hund: Global forsendelse | Dyrlægegruppen Dania
Dyrlægegruppen Dania i Hinnerup og Hammel

Som mange af Jer nok er blevet opmærksomme på, er der kommet nye regler omkring import af hundesæd indenfor EU.

For at vi lovligt kan benytte sæd fra andre EU-lande, skal der udstedes et Traces-certifikat, som skal medfølge sæden til Danmark. Dette certifikat udstedes af Fødevarestyrelsen i det land sæden bliver fremstillet.

Hvis sæden kommer til Danmark uden dette certifikat, er vi nødt til enten at tilbagesende sæden eller destruere det, da det ikke vil være lovligt at benytte til inseminering

Vi har desværre erfaret at ikke alle dyrlæger i andre EU-lande er klar over de nye regler og ikke ved, hvordan de skal få certifikatet udstedt.

Kontakt os derfor med det samme I planlægger at indføre sæd fra et EU-land.

Vi vil hurtigt sende vejledning til den dyrlæge i det land, hvorfra sæden skal komme for derved at få alt på plads inden sæden skal fremstilles/fremsendes, og husk at alle hunde som skal levere sæd til andre EU-lande skal have en gyldig rabiesvaccination.

If you need to import frozen or chilled dog semen from an EU country

As many of you have probably become aware of, there are new rules regarding the import of dog semen within the EU.

In order for us to legally use semen from other EU countries, a Traces certificate must be issued, which must accompany the semen to Denmark. This certificate is issued by the Veterinary and Food Administration in the country where the semen is produced.

If the semen comes to Denmark without this certificate, we have to either return the semen or destroy it, as it will not be legal to use for insemination.

Therefore, contact us as soon as you plan to import semen from an EU country.

Unfortunately, we have experienced that not all veterinarians in other EU countries are aware of the new rules and do not know how to get the certificate issued.

Remember that all dogs that produce semen for delivery to other EU countries must have a valid rabies vaccination.