Nye regler for transport af sæd inden for EU pr. 17. oktober 2021

Nye regler for transport af sæd
Dyrlægegruppen Dania i Hinnerup og Hammel

Nye regler for transport af sæd inden for EU pr. 17. oktober 2021

EU har vedtaget ny lovgivning vedr. Dyresundhed – også kaldes AHL (Animal Health Law). Den nye lovgivning ændrer bl.a. på reglerne for transport af sæd over landegrænser inden for EU.

Det nye er blandt andet at:

 • Dyrlægepraksis, der arbejder med at sende avlsmateriale som fx køle/frostsæd, skal registreres i FVST – både som virksomhed og som eksportør. Der kommer desuden specifikke krav til, at de skal føre fortegnelser over det avlsmateriale, de håndterer.
 • Reglerne for flytning af hundesæd til en anden EU-medlemsstat (det, der kaldes ”samhandel”) ændres:
  • Alle forsendelser af sæd skal forhåndsanmeldes til FVST senest én dag før
  • Alle forsendelser af sæd skal kontrolleres af en embedsdyrlæge forud for transporten, og der skal udarbejdes et certifikat i forbindelse med kontrollen.
  • Embedsdyrlægen skal bl.a. kontrollere transportcontaineren og tjekke, at den hanhund, der har leveret sæden, er gyldigt rabiesvaccineret.

Hvad kommer det til at betyde for opdrættere?

Prisen stiger.

Kontrol og udstedelse af certifikat er omfattet af grundgebyr på 657 kr., hvortil kommer 941 kr. pr. påbegyndt kvarter. Prisen er den samme, uanset om embedsdyrlægen skal køre ud, eller om dyrlægen selv kører til en af Fødevarestyrelsens lokale enheder. Som opdrætter må man derfor forvente, at det bliver dyrere at benytte sæd fra udenlandske hanhunde

Sæd kan kun eksporteres fra hanhunde der:

 • Er født og siden fødslen har opholdt sig i EU, eller hvor det kan dokumenteres, at de er blevet indført til EU i overensstemmelse med de gældende krav
 • Er ID-mærket i overensstemmelse med reglerne
 • Har en rabiesvaccinationen, der er mindst 21 dage og maksimalt 3 år gammel
 • Ikke er blevet anvendt til naturlig bedækning i en periode på mindst 30 dage inden datoen for opsamling af sæd
 • Herudover må hunden ikke komme fra et sted, hvor der har været en bekræftet infektion med rabiesvirus i en periode på mindst 30 dage inden datoen for indsamling af sæd.  Den må heller ikke selv udvise symptomer på rabies på dagen, men det er næppe regler, der har særlig stor betydning i Danmark

Brug af kølesæd på tværs af EU’s grænser bliver vanskeliggjort

 • Sædkvaliteten daler over tid, så for at opnå gode chancer for drægtighed, skal sæden være så frisk som muligt og helst ikke være tappet mere end maks. 48 timer før tæven skal insemineres
 • Termocontaineren kan kun holde den korrekte temperatur i ca. 1-1½ døgn. Det er derfor vigtigt, at sæden afsendes så hurtigt som muligt efter tapningen, så den kan nå frem til den modtagende klinik dagen efter, og det giver nogle problemer rent praktisk/logistisk

 • Ofte times tapningen af hanhunden med progesteronmålinger på den tæve, der skal insemineres. Det kan være svært at planlægge lang tid i forvejen, og det er ikke altid inden for normal ”kontortid”. Dyrlægen skal desuden nå at tappe sæden og præparere den som kølesæd (tager ca. en time) og køre til FVST eller afvente besøg af embedsdyrlægen, for at få udført den nødvendige kontrol og udfærdigelse af certifikater
 • Forsendelser af kølesæd transporteres ofte af kurerfirmaer som DHL eller FedEx, og her skal man bestille afhentning inden kl. 12 for at få afhentet pakken samme dag. Problemet med kølesæd bliver derfor at nå at få attestationen fra FVST, inden pakken skal afsendes for at nå frem næste dag
 • Eksport af frostsæd er lidt lettere, idet en nitrogen-mættet transport tank kan holde temperaturen væsentligt længere. Tidsforbruget og dermed omkostningerne for klienterne vil dog stadig blive højere

Import

Ved import af sæd fra udlandet, har den dyrlæge, der udfører insemineringen herhjemme, pligt til at tjekke at reglerne er overholdt. Hvis sæden ikke er blevet kontrolleret i oprindelseslandet, må den ikke bruges. Man kan kontakte FVST, men som udgangspunkt skal den destrueres.

Lande udenfor EU

I nogle lande af de lande, der er officielt fri for rabies, er det ikke tilladt at vaccinere hunde mod rabies. Det gælder f.eks. for Australien, men som det ser ud nu, vil de nuværende importkrav for lande udenfor EU fortsat være gældende. Man skal dog være opmærksom på, at sæden skal transporteres direkte fra f.eks. Australien til Danmark, da sæden ikke vil kunne opfylde regler for transport over grænser mellem EU’s medlemsstater.

Lande som Norge og Schweiz vil blive omfattet af de samme regler som EU’s medlemsstater.

Frostsæd fra sædbanker

Frossen sæd, der har været opbevaret i sædbank, og hvor hanhunden ikke var vaccineret imod rabies på tapningstidspunktet, kan ikke eksporteres. Sæden kan dog godt bruges til inseminering i Danmark

FCI har rettet henvendelse til EU DKK’s formand, Jørgen Hindse er formand for FCI’s Europasektion og her arbejder man på at undersøge, om det vil være muligt at få hundene undtaget fra de nye regler. FCI’s Europasektion har, i samarbejde med European Veterinary Society for Small Animal Reproduction, EVSSAR, den europæiske sammenslutning af praktiserende dyrlæger og forskere med speciale i reproduktion hos smådyr, udarbejdet en lang redegørelse, hvori der udtrykkes bekymring i forhold til de konsekvenser, den nye forordning vil kunne få for europæiske hundeopdræt, især når det gælder de antalsmæssigt små racer. FCI og EVSSAR har i henvendelsen bedt om at få foretræde for kommissionen så det bliver spændende at følge denne proces.